Học tiếng Anh qua BBC/CNN/VOA

Words and their stories: Green Expressions

Words and their stories: Green Expressions

Nghe:                                                          Words and Their Stories- Green Expressions Now, the VOA Special English program WORDS AND THEIR STORIES.Green is an important color...
Making Power From Coconut Shells, Mango Pits

Making Power From Coconut Shells, Mango Pits

Thật thuận tiện khi các bạn có thể nâng cao khả năng nghe và nói tiếng Anh qua các video bản tin tiếng Anh đặc biệt VOA. Nghe xong bản tin nông nghiệp sau đây, các bạn sẽ ít nhiều nâng cao được kiến...
Taking Medicine, With a Microchip Under the Skin

Taking Medicine, With a Microchip Under the Skin

Học tiếng Anh giao tiếp qua bản tin VOA cùng New Ocean Dưới đây là bản tin tiếng Anh đặc biệt của đài VOA, bản tin y tế. Bản tin sau đây rất dễ nghe và có cả transcript, chúng ta hay test xem khả năng nghe...
College Students Get Into Microfinance Lending

College Students Get Into Microfinance Lending

Học tiếng Anh giao tiếp qua bản tin VOA cùng NewOcean Dưới đây là bản tin tiếng Anh đặc biệt của đài VOA, bản tin giáo dục, hiện nay tình trạng thất nghiệp dang là một vẫn đề hết sức nghiêm trọng...
New Effort to Fight 10 ‘Neglected’ Tropical Diseases

New Effort to Fight 10 ‘Neglected’ Tropical Diseases

Chương trình đào tạo tiếng Anh giao tiếp và luyện nghe tiếng Anh với bài học mới: New Effort to Fight 10 ‘Neglected’ Tropical Diseases. Đây là bản tin Y học của chương trình tiếng Anh đặc biệt của...