LIFELINES INTERMEDIATEĐây là bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp cơ bản bao gồm Book và CD định dạng MP3

  1. Book:

Link:

http://www.ziddu.com/download/116617…ER_SB.pdf.html

2. CD

  • CD1

Link:

http://www.ziddu.com/download/11575086/INTER1.rar.html

  • CD2

Link:

http://www.ziddu.com/download/11575467/INTER2.rar.html

 

Leave a Reply